Eesti Saksofonikvartett Tartus
26.11.2020 kl 18 Tartu Linnamuuseumis. Laval Rene Laur, Karl Tipp, Roland Mällo, Tabel Koho. Kavas Lago, Francaix, Piazolla, Bernstein jt. Tasuta