Jazz Unustatud Mõisates 2017
Räpina Sillapää lossis, L 08.07.2017 kl 15 - TARTU SAKSIKOOR