Stipendiumikonkurss...
02.09.2010.a.
5 arran¾eeringu loomiseks Tartu Saksikoori ja Lauri Breede juhatatavate kooride kontserdiks (tähtaeg 1.oktoober 2010.a.).

MTÜ Laulu- ja pillimänguselts CON VIVO kuulutab välja stipendiumikonkursi 5 arran¾eeringu loomiseks Tartu Saksikoori ja Lauri Breede juhatatavate kooride kontserdiks. Koosseis 1 sopran-, 2-3 alt-, 2-3 tenor-, 1 baritonsaksofon ja segakoor. Arran¾eeritavad teosed valib Stipendiumi saaja iseseisvalt. Nimetatud arran¾eeringute loomiseks määratakse stipendium suurusega a 1000 krooni lugu ehk kokku 5 000 krooni.

Taotlusi võib esitada ühe või mitme või kõigi arran¾eeringute loomiseks ning ühe või mitme või kõigi arran¾eeringute loomiseks võivad taotluse esitada ka mitu inimest ühiselt.

Stipendiumitaotlused arran¾eeringute loomiseks tuleb esitada hiljemalt 01. oktoobriks 2010. aastal.

Taotlused tuleb saata e-posti aadressile convivo või postiaadressile Aiandi tee 3-29, Lohkva, Tartumaa. Lisainfot saab MTÜ Laulu- ja pillimänguselts CON VIVO juhatuse liikmelt Toomas Petersonilt (toomas).

Tartus, 2. septembril 2010.a.


MTÜ Laulu- ja pillimänguselts Con Vivo, Aiandi tee 3-29, Lohkva, 62207 Tartumaa, e-mail: convivo, tel. +372 518 8010