Kontsertreis Kaunasesse ja Trakaisse Leedus 06.-09.08.2009.a.