Tartu Saksofonikoor Trakais, Leedus - 10.-12.08.2007.a.